Innen utgangen av 2014 har vi mål om utvidele tilbudet ved senteret. Førsteprioritering vil da være anskaffelse av vanntredemølle. 

  • Tjenester