Det vil fra mai til september være mulig å ha din islandshest på flotte sommerbeiter ved Engelstad. Beitene er kuperte og med naturlig ly av trær. Det vil selvsagt være daglig tilsyn og god vannforsyning.

Gården er på totalt 174 dekar og inkluderer store flotte beiteområder omkranset av lauskog og noe barskog. I tillegg disponerer vi ytterligere 200 dekar til sommerbeiter.  

  • Tjenester