Ridehuset har flere toaletter og dusj tilgjengelig for oppstallører og besøkende. 

  • Fasiliteter