Engelstad tilbyr alle oppstallører store salrom med god lagringsplass. Salrommene er direkte tilknyttet ridehus og stallen. 

  • Fasiliteter