Engelstad har et stort antall gress- og skogshager av varierende størrelse. 

De fleste beitene er kuperte, og med naturlig ly av trær.I sommerhalvåret har vi mulighet til å ha hestene ute hele døgnet, ev. inne på natten. 

Gården er på totalt 174 dekar og inkluderer store flotte beiteområder omkranset av lauskog og noe barskog. I tillegg disponerer vi ytterligere 200 dekar til sommerbeiter.  

  • Fasiliteter