Driftsbygningen på 210 kvm ble bygget I 1994 og modernisert i 2001. Bygget brukes som lager og garasjeplass til traktor. 

  • Fasiliteter