Gården er på totalt 174 dekar og inkluderer store flotte beiteområder omkranset av lauskog og noe barskog. I tillegg disponerer vi ytterligere 200 dekar til sommerbeiter.  

Stallen tilbyr sommerbeite for oppstallører og eksterne i perioden mai til september med daglig tilsyn. 

  • Fasiliteter