Priser

OPPSTALLING
Servicepakke 1 Kr. 4200
Servicepakke 2 Kr. 4500
Servicepakke 3 Kr. 5300
Dagsoppstalling Kr. 250
Kortidsoppstalling (per uke) Kr. 1500
TILLEGGSTJENESTER
Møkking: Per dag (eks.mva) Kr. 100
Bruk av vaskemaskin (pr gang) Kr. 100
Flisbåre (pr stk) Kr. 50
Høyensilasje (per kg) Kr. 4
Assistanse ved veterinær/hovslager (per påbegynt time) Kr. 150
ANDRE TJENESTER
Leie av hestebil per dag eks.mva. Kr. 1800
Leie av hestebil helg eks.mva. Kr. 4500
Leie av ridebane: månedskort Kr. 1200
Leie av ridebane: årskort Kr. 11000
Sommerbeite: månedspris (eksterne) Kr. 1500
Overnatting (person per kveld) Kr. 200