Oppstalling

Oppstalling

SERVICEPAKKE 2


INKLUDERER
 

Grovfor inntil 8 kg. pr.dag 
Flis, 3 bårer pr.uke 
Foring, alle måltider
Utslipp / innslipp
1 dekkenskift
Fri tilgang til alle fasiliteter 
Gruset hage 
Helgeforing rullerer
Mulighet for sommerbeite
Daglig tilsyn

TILLEGGSTJENESTER

Inkluderer 2 møkkinger per uke
Fremsetting av for 2 dager i uken