Oppstalling

Oppstalling

SERVICEPAKKE 1


INKLUDERER


Grovfor inntil 8 kg. pr.dag
Flis, 3 bårer pr.uke
Foring, alle måltider
Utslipp / innslipp
1 dekkenskift
Fri tilgang til alle fasiliteter
Gruset hage
Helgeforing rullerer
Mulighet for sommerbeite
Daglig tilsyn