Norsk Islandshestforening, NIHF, ble stiftet på Hamar i 1970. Det oppsto ganske snart lokallag rundt om i landet som arrangerte stevner og kurs for sine medlemmer. Fram til 1985 var NIHF en organisasjon bygget på enkeltmedlemskap, men fra årsmøtet 1985 er lokallagene direkte tilsluttet NIHF og enkeltmedlemmer bare medlemmer gjennom sitt lokallag. NIHF er igjen medlem av den internasjonale Islandshestforeningen FEIF.   

NIHF samarbeider nært med de andre nordiske land. Ansvaret for å arrangere Nordisk Mesterskap går på omgang mellom Danmark, Sverige, Finland og Norge. Nordisk Mesterskap arrangeres annet hvert år (de årene de ikke arrangeres VM). NIHF har hatt deltakere ved samtlige Nordiske mesterskap og arrangerte sitt første Nordiske Mesterskap i Seljord i 1978, videre et i 1992 og sist gang i Seljord i 2000.  

Norsk Islandshestforening er medlem av den internasjonale islandshestorganisasjonen FEIF. I FEIF′s regi arrangeres Verdensmesterskap (tidligere Europamesterskap) for islandshest annethvert år. Norge har deltatt siden 1975. NIHF har arrangert Europamesterskap i Larvik i 1981, Nordisk på Steinseth ridesenter i Asker i 1984, Verdensmesterskap i Seljord 1997 og Nordisk igjen i Seljord i 2000 og 2008.  

Nettside: www.nihf.no