Norsk Islandshestforening (NIHF) er medlem av den internasjonale Islandshestforeningen FEIF; Föderation Europäischer Islandpferde Freunde. Initiativet til  FEIF ble tatt av Gunnar Bjarnasson fra Island og foreningen ble grunnlagt i 1969. Til å begynne med var medlemslandene Island, Tyskland, Nederland, Sveits, Østerrike og Danmark. Norge ble medlem i 1971 og i dag er det land fra hele verden som er medlem. FEIF koordinerer det internasjonale samarbeidet innen islandshestsporten på mange områder. Alle medlemsland kan møte til den årlige Delegertforsamlingen der landene har stemmerett i forhold til medlemstall. Mer informasjon om FEIF finner du på deres hjemmeside www.feif.org