Island er en republikk som ligger som en øy i Nordatlanteren, på den midtatlantiske ryggen, like syd for polarsirkelen. Landet har omtrent 320 000 innbyggere, og et areal på 103 000 km². Øyas hovedstad og største by er Reykjavik hvis forsteder og omkringliggende områder på sørvestkysten er hjemsted til to tredjedeler av øyas befolkning. Innlandet er preget av lavaørkener, fjell og vulkaner, og er ubebodd.  

Island er en vulkansk øy som, i tillegg til å ligge i skjæringspunktet mellom de nord-amerikanske og euroasiatiske kontinentalplatene også ligger over et varmepunkt. Øya er med dette vulkansk og geologisk aktiv.  Ifølge Landnåmabok var nordmenn de første bosetterne på øya i år 874 e.kr, da Ingolf Arnarsson slo seg ned der. Fra 1262 til 1918 var Island en del av det norske, og sist det danske monarkiet. Island ble uavhengig fra Danmark under andre verdenskrig og republikken Island ble etablert den 17. Juni 1944.     

I dag er Island et demokratisk land med en fri markedsøkonomi. I de siste årene har Island blitt rangert blant de rikeste, og mest utviklede nasjoner i verden. Utviklingen stagnerte for øvrig noe som et resultat av finanskrisen i 2008, som førte til at tre av landets største banker kollapset.  

Varmeforholdene på øya gjør området geologisk svært ustabilt med hyppige jordskjelv og vulkanutbrudd. Men den geologiske aktiviteten gir også varme kilder som islendingene utnytter til oppvarming, kraftproduksjon og i  turistnæringen. Island har en aktiv «bassengkultur» i de mange svømmebassengene også utendørs, som er varmet fra varme kilder. Reykjavík har sju offentlige bad, av dem er kun ett under tak.
 

Grovt sett kan Island deles i to: kystområdene som er innskåret av fjorder og innlandet som for en stor del består av fjellområder, lavaørkener og isbreer. Befolkningen bor stort sett langs kysten, særlig i området rundt Reykjavik sørvest på Island. Det går vei rundt hele øya, og det er mulig å krysse innlandet med terrengbiler.  

Kilde: Wikipedia.no