Sommereksem er et ord som brukes for et sesongavhengig utslett hos islandshest. Sykdommen omtales som ”sweet itch” eller ”Queensland itch” i Australia, ”Kasen” i Japan og ”Summer sores” i Frankrike. Første registrerte tilfelle av sommereksem var i Frankrike i 1840.  

Bakgrunn
En trodde tidligere at soleksponering eller mat var en viktige årsaker, men dette anses mindre sannsynlig i dag. I 1953 var Riek den første til å konkludere med at sykdommen skyltes en hypersensitivitets allergi mot bitende insekter. Vi vet i dag at det er en allergisk reaksjon mot spyttproduksjonen til insektet av typen Culicoides. Dette insektet finnes ikke på Island. Et interessant faktum er at insektene I ulike deler av verden lander på ulike deler av hasten. Dette kan forklare variasjon I områder som rammes av sommereksem. Det har vist seg at hester som eksperteres fra Island I voksen alder har en høyere forekomst av sykdom. En mistenker at de da ikke har bygd opp et immunforsvar mot insektene som ikke finnes på Island. Sommereksem skyldes en allergisk reaksjon mot et protein i spyttproduksjonen til insektet Calicuoides.  

Symptomer
Sommereksem er en kronisk sesonbetonet hudsykdom. Utslettet kan forekomme hvor som helst på hasten, men er ofte mest uttalt rundt nakken. Første tegn på sykdom er kløe med dannelse av sår og hårløse partier. Huden blir fortykket og tørr, og I uttalte tilfeller blir det sårinfeksjoner. Hos disponerte hester kan symptomene komme tilbake hvert om man ikke tar forebyggende tiltak.  

Forekomst
I en studie på islandske hester eksportert til Danmark, Sverige og Tyskland fikk 35% diagnosen summer eksem i varierende alvorlighetsgrad. Forekomsten av sommereksem er mye høyere hos hester some ekspertert fra Island, enn hester som blir født I Norge. Sommereksem er vanligst hos hester I en alder mellom 2 og 6 år. En svensk studie så på forekomst av sommereksem hos svenskføtte islandshester. Resultatene bygger på informasjon om 825 hester, hvorav totalt 8% utviklet sommereksem. Gjennomsnittlig alder på rammede hester var 4.8 år.    

Forebyggende tiltak  

1. Hester som holdes innendørs mellom 07:00 og 17:00 har en langt lavere forekomst av sommereksem sammenliknet med de som er ute I lengre perioder. Studier har også vist å begrense eksponering for insekter ved å holde hasten I stall reduserer risiko I utsatte perioder.  

2. Beskyttende dekken reduserer risikoen og forekomst av sommereksem.  

3. I uttalte tilfeller bør hasten tilses av en veterinær for medisinsk behandling.  

Eriksson S, Grandinson K, Fikse WF et al. Genetic analysis of insect bite hypersensitivity (summer eczema) in Icelandic horses. Animal. 2008 Mar; 2(3):360-5.