BLUP metoden er en genetisk evaluering av islandshesten. Ordet står for “Best Linear Unbiased Prediction” og beskriver en statistisk metode for å rangere hester. BLUP ble introdusert I 1982 og tok utgangspunkt I 10 egenskaper hos islandshesten. Lister over de høyst rangerte hestene ble publisert I magasinet Eidfaxi.  

Metoden ble offisielt først tatt I bruk av “The Farmers Association of Iceland – FAIC” I 1986. I 1992 ble kalkuleringen av BLUP omgjort til elektronisk, og samtidig økte man målingen til 14 egenskaper hos hestene. En har senere tatt med både skritt, man og saktetølt til målingen. I 2000 introduserte FEIF et globalt register for islandshest under navn “WorldFengur”. Målet var å få en internasjonal database med mulighet for sammenlikning av avlshester I ulike land.  
Parametere som tas med I kalkulering av BLUP kan ses på linken: http://www.ihbc.se/app/servlets/arfgengien.html  
Databasen inkluderte i 2013 359,303 hester, hvorav 35,222 hester hadde sitt eget register publisert. Av disse var de fleste I Island (25,492), Sverige (3,180), Danmark (2,375), Tyskland (2,122) og Norge (959). På WorldFengur vil du finne følgende informasjon:    

 • Head (BLUP index)
 • Neck/withers/shoulders (BLUP index)
 • Back/loin/croup (BLUP index)
 • Proportions (harmony) (BLUP index)
 • Legs (BLUP index)
 • Leg stance (correctness) (BLUP index)
 • Hoofs (BLUP index)
 • Mane and tail (BLUP index)
 • Index for body conformation
 • Toelt (BLUP index)
 • Trot (BLUP index)
 • Pace (BLUP index)
 • Gallop (BLUP index)
 • Spirit (BLUP index)
 • Form under rider (expression) (BLUP index)
 • Walk (BLUP index)
 • Index for riding ability traits
 • Slow toelt (BLUP index)
 • Index for total score
 • Height at withers (BLUP in cm as a deviation from the population mean)
 • Accuracy of the genetic evaluation (Correlation between the true and the estimated breeding value in %)
 • Standard error of the estimate
 • Progeny deviation for conformation
 • Progeny deviation for riding ability
 • Progeny deviation for total score
 • Total number of progenies registered when the genetic evaluations were computed
 • Number of progenies with complete scores
 • Inbreeding coefficient in %
 • Number of parents registered (2, 1 or 0)
 • Number of progenies with height at withers measured
 • Number of progenies with a score for mane and tail
 • Number of progenies with a score for slow toelt
 • Number of progenies with a score for walk
 • Country of scoring (IS, DK, etc.)  

Databasen gjør det enklere for de som driver med avl å finne passende hingster for best mulig avkom.  

Lorange JB. WorldFengur – the studbook of origin for the Icelandic horse. Acta Vet Scand. 2011;53 Suppl 1: S5.