Sörli

Sörli er en en 10 år gammel 5-gjenger vallak. Liten, men tøff. Sörli har et stort pågangsmot og fantastisk vilje.
Han har mye gangartspotensiale, og vi håper vi en dag finner alle “knappene” til denne karen! Vi satser mot noen stevner i 2014. 

E: Gustur fra Holi 
U: Vera fra Hellubæ